Informationen kommer endast att användas för att hantera kundrelationen. Information lämnas inte ut till någon tredje part utan användarens medgivande.