Oy Profiweld Ab är ett familjebolag som grundades 1982 under namnet Oy Håkans Rostfria Ab.

Företaget är verksamt vid industriområdet i Korsnäs. Arbetstyrkan uppgår i nuläget till ca. 35 personer. Orderstocken består i huvudsak av underleverantörsarbeten i metall till större företag i nejden.

Oy Profiweld Ab framhåller kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet som de viktigaste produktionsfaktorerna inom företaget.